Dự án Norred góp phần củng cố nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn huyện Văn Yên

Dự án Norred góp phần củng cố nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn huyện Văn Yên
Từ năm 2014, huyện Văn Yên được triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ” do Ngân hàng Thế giới (gọi tắt là Dự án Norred) hỗ trợ vay vốn.
Dự án hướng tới 3 mục tiêu cụ thể, đó là: Tăng cường năng lực chuyên môn và quản lý của hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh, huyện để nâng cao chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa: Ung bướu, tim mạch, sản, nhi và chấn thương; mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT cho đối tượng người cận nghèo; nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện trong tỉnh thuộc Dự án. Dự án gồm 3 hợp phần, trong đó BHYT là một trong những nội dung của hợp phần “Giảm các rào cản tài chính trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế của các đối tượng thiệt thòi về kinh tế”, bao gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo; hoạt động hỗ trợ thanh toán chi phí KCB cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương cho người cận nghèo đã mua thẻ BHYT và hoạt động hỗ trợ hoạt động thông tin- giáo dục- truyền thông về BHYT
 Trong những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai có hiệu quả chính sách BHYT, đặc biệt chính sách, dự án hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo đã được kịp thời. Đến nay tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 82,2%. Kết quả khám chữa bệnh cho người thụ hưởng BHYT, trong đó có đối tượng người cận nghèo của các trạm y tế xã, thị trấn và Trung tâm Y tế Văn Yên đạt bình quân mỗi năm trên 40 nghìn người. Tuy nhiên bên cạnh đó,  còn nhiều người thuộc hộ cận nghèo chưa có thẻ BHYT, cán bộ y tế vẫn còn thiếu và hạn chế về trình độ chuyên môn, trang thiết bị y tế chưa đáp ứng được danh mục theo quy định của Bộ Y tế… Theo số liệu của Phòng Y tế huyện, tổng số hộ cận nghèo năm 2015 của huyện Văn Yên được UBND tỉnh phê duyệt là 2.637 hộ với 10.902 khẩu. Trong đó 1.737 người đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng tiền mua thẻ BHY, 8.441 người cận nghèo có thẻ thuộc các nhóm đối tượng CCB, bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số... Số còn lại thuộc nhóm đối tượng hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Tuy nhiên với mức tự đóng 30% mệnh giá thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo cũng hết sức khó khăn...  Do đó, triển khai thực hiện dự án này có ý nghĩa thiết thực, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế trên địa bàn.
Theo quy định của Dự án, người cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại huyện khi mua BHYT theo hộ gia đình sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, Dự án hỗ trợ 20%, còn lại 10% do người cận nghèo tự đóng. Xác định đây là một cơ hội rất thuận lợi để giúp tăng tỷ lệ người cận nghèo của huyện tham gia mua BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tích cực xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ người cận nghèo là đối tượng của Dự án mua thẻ BHYT. Việc hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT của Dự án Norred đã nhận được sự quan tâm của người cận nghèo và chính quyền các cấp. Theo đó trong 9 tháng qua, đã có 379 người cận nghèo tại 16 xã trên địa bàn huyện được Dự án Norred được hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT với tổng số tiền là 47 triệu đồng, trong đó có 113 người được dự án phi chính phủ EU hỗ trợ 10% mức đóng còn lại với số tiền 7 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng cận nghèo tiếp cận với BHYT vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện thông tin chưa thường xuyên, không nắm bắt được những thông tin về cách thức mua BHYT. Hiện nay trên địa bàn huyện còn gần 240 người người cận nghèo chưa có thẻ BHYT.

Trung tâm Y tế huyện tấp huấn truyền thông BHYT cho cán bộ Y tế thôn bản
Với mục tiêu không để người thuộc hộ cận nghèo không có thẻ BHYT, hiện nay huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo Phòng Y tế, các ngành chức năng và UBND các xã tiến hành triển khai các nội dung của dự án đảm bảo phát huy hiệu quả các mục tiêu đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là chính sách BHYT cho các đối tượng được thụ hưởng BHYT để người dân hiểu và có trách nhiệm tham gia; Rà soát các nhóm đối tượng tham gia BHYT, nhất là các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo chưa có thẻ BHYT trong năm 2015. Đồng thời lập danh sách xây dựng kế hoạch xin kinh phí hỗ trợ của Dự án “ Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng” và tổ chức phi chính phủ EU để kịp thời cấp thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo ngay từ đầu năm 2016.

Cùng với sự nỗ lực của huyện,  sự hỗ trợ từ Dự án Norred là cơ hội để Văn Yên phát triển hệ thống y tế,  từng bước tăng tỷ lệ người dân thuộc diện cận nghèo tham gia BHYT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân. Đây còn là một trong những giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp cho hàng trăm người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giảm bớt một phần chi phí mua thẻ BHYT và được hưởng những quyền lợi của thẻ BHYT,  có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.
Bài, ảnh: Hồng Vân