Hội đồng khoa học Trung tâm Y tế Văn Yên

Hội đồng khoa học Trung tâm Y tế Văn Yên
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong huyện, bên cạnh việc đầu tư TTB Y tế hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Trung tâm y tế huyện Văn Yên đã luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng như sáng kiến cải tiến chất lượng của cán bộ trong đơn vị.
BS CK II Đặng Đình Thắng - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Trung tâm y tế Văn Yên đã đưa ra định hướng về chủ đề nghiên cứu cũng như lĩnh vực cần có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đảm bảo sự cần thiết phục vụ mục tiêu phát triển của đơn vị.
Ngày 29/4/2016, tại Hội trường của đơn vị. Hội đồng KH&CN Trung tâm Y tế huyện Văn Yên gồm 13 thành viên đã tổ chức họp xét duyệt các Đề cương NCKH và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trong đơn vị thực hiện. Sau 01 ngày làm việc chủ động và rất tích cưc, kết quả đã có 04 Đề tài NCKH được xét duyệt, trong đó có 01 Đề tài NCKH được đề nghị tiếp tục tham gia đăng ký Đề tài NCKH cấp ngành;  03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thông qua, trong đó 02 Sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đề nghị tiếp tục hoàn thiện để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII.


Tác giả bài viết: Ngô Thị Tình