00:00 +07 Thứ tư, 18/05/2022

Trang nhất » Văn bản nội bộ

8/3
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 299/QĐ-TTYT 29/04/2022

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022

Thông tin văn bản     Tải về
2 278/QĐ-TTYT 18/04/2022

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022

Thông tin văn bản     Tải về
3 277/QĐ-TTYT 15/04/2022

QĐ vv công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I/2022

Thông tin văn bản     Tải về
4 308/BC-TTYT 04/04/2022

BC công tác quản lý chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022

Thông tin văn bản     Tải về
5 296/TTYT-TCHC 30/03/2022

V.v Thông báo xét tặng danh sách thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân

Thông tin văn bản     Tải về
6 171/QĐ-TTYT 09/03/2022

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022

Thông tin văn bản     Tải về
7 KH-TTYT 01/03/2022

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
8 251/KH-TTYT 14/03/2022

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tứ lần thứ 14 năm 2023

Thông tin văn bản     Tải về
9 01/QĐ-TTYT 04/01/2022

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
10 08/BC-TTYT 04/01/2022

BC công tác quản lý chất lượng bệnh viện năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thông tin văn bản     Tải về
11 509/QĐ-TTYT 15/12/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
12 489/QĐ-TTYT 22/11/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
13 397/QĐ-TTYT 28/10/2021

QĐ vv công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
14 387/QĐ-TTYT 15/10/2021

QĐ vv công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
15 863/BC-TTYT 18/10/2021

Báo cáo chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
16 381/QĐ-TTYT 06/10/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021.

Thông tin văn bản     Tải về
17 375/QĐ-TTYT 29/09/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
18 Số: 365/QĐ-TTYT 01/09/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
19 491/BC-TTYT 09/07/2021

BC kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm phuong hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thông tin văn bản     Tải về
20 178/BC-TTYT 17/03/2021

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 03 tháng đầu năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 
Tư vấn khám chữa bệnh