18:16 +07 Thứ ba, 26/10/2021

Trang nhất » Văn bản nội bộ

8/3
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 387/QĐ-TTYT 15/10/2021

QĐ vv công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
2 863/BC-TTYT 18/10/2021

Báo cáo chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
3 381/QĐ-TTYT 06/10/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021.

Thông tin văn bản     Tải về
4 375/QĐ-TTYT 29/09/2021

QĐ vv công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
5 Số: 365/QĐ-TTYT 01/09/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
6 491/BC-TTYT 09/07/2021

BC kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm phuong hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thông tin văn bản     Tải về
7 178/BC-TTYT 17/03/2021

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 03 tháng đầu năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
8 03/BC-TTYT 04/01/2021

Báo cáo kết quả công tác quản lý chât lượng bệnh viện năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
9 Số: 485/QĐ-TTYT 25/12/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021

Thông tin văn bản     Tải về
10 Số: 468/QĐ-TTYT 30/11/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
11 Số: 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Thông tin văn bản     Tải về
12 Số: 429A/QĐ-TTYT 12/10/2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách Quý III năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
13 597/BC-TTYT 11/09/2020

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm

Thông tin văn bản     Tải về
14 419/BC-SYT 26/06/2020

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
15 Số 207/BC-TTYT 06/04/2020

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 03 tháng đầu năm 2020

Thông tin văn bản     Tải về
16 Số: 163/UBND-VX 17/01/2020

VV tăng cường PC bệnh viên phổi cấp do corona virut

Thông tin văn bản     Tải về
17 Số 636/BC-TTYT 05/11/2019

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý chất lượng bệnh viện 2019

Thông tin văn bản     Tải về
18 Số 5066/QĐ-BYT 16/08/2018

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt

Thông tin văn bản     Tải về
19 Số: 7482/QĐ-BYT 18/12/2018

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật

Thông tin văn bản     Tải về
20 Số 21/2019/TT-BYT 21/08/2019

Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Thông tin văn bản     Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 
Tư vấn khám chữa bệnh