Hoạt động chuyên môn, Hoạt động công đoàn

Kiểm tra, giám sát công tác công đoàn và việc chấp hành các quy định Pháp luật về Vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-SYT ngày 14/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 104/KH-CĐNYT ngày 25/4/2023 về Kiểm tra công tác công đoàn quý II/3023 của Công đoàn ngành tỉnh Yên Bái. Sáng ngày 11/5, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Yên Bái do Đ/c Trịnh Thị Mai Phương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác công đoàn và việc chấp hành các quy định Pháp luật về Vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Qua buổi kiểm tra, giám sát thực tế với 02 nội dung trên, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là đơn vị đứng đầu trong các huyện, thị thực hiện tuân thủ pháp luật về hoạt động An toàn vệ sinh lao động và công tác Công đoàn tại đơn vị, đồng thời đoàn cũng kiến nghị các giải pháp để Trung tâm y tế thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.