TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN YÊN

CÁC DANH HIỆU – HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

  1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2002

Huân chương lao động hạng III

Quyết định số 04-KT/CT, ngày 02/01/2002 của Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc.

2003

Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái

Năm 2003, của UBND tỉnh Yên Bái.

2006

Cờ thi đua của công đoàn Y tế Việt Nam

Năm 2006, của công đoàn Y tế Việt Nam

2011

Cờ thi đua của công đoàn Y tế Việt Nam

Năm 2011, của công đoàn Y tế Việt Nam

2013

TTLĐ xuất sắc

Quyết định số: 498/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc khen thưởng tổng kết năm 2013.

2015

Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái

Số 359/ QĐ – UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Yên Bái.

 

2016

Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Quyết định Số 353/ QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

2017

Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2018

Huân chương lao động Hạng Nhì

Quyết định số 1371/QĐ-CTN ngày 13/8/2019 của Chủ tịch nước CHXHCNVN đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2019

Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2020

Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Quyết định số 346 /QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2021

Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

2.Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Quyết định Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số: 331/QĐ-BYT ngày 23/1/2014 của Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng phát triển TTYT Dự phòng tỉnh Yên Bái

2013

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số: 2479/QĐ-BYT ngày 07/7/2014  của Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen có thành tích trong thực hành cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2013

2013

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số: 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014  của Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen có thành tích tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh và thực hiện quy tắc ứng xử, dân chủ cơ sở năm 2013

2014

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số: 459/QĐ-BYT ngày 5/2/2015  của Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen có thành tích tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

2014

Bằng khen  BCH Công đoàn Y tế Việt Nam

Quyết định số 11/QĐ – CĐYT ngày 07/01/2015 của Ban chấp hành công đoàn Y tế Việt nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014.

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

Quyết định số 3102/QĐ – BYT Ngày 28/7/2015 của Bộ Y tế về việc đã có nhiều thành tích trong chiến dịch tiêm vac xin Sởi – Rubella                    .

2015

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết  định số 209/QĐ – UBND ngày 6/2/2015 có thành tích xuất sắc điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế

2016

 

Bằng khen  BCH Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam

Quyết định số 378/QĐ-TLĐLĐ ngày 20/02/2017 của Tổng Liên đoàn LĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016

 

2016

 

Bằng khen của BYT

Quyết  định số 853/BYT ngày 13/3/2017 có nhiều thành tích trong thực hiện Dự án tăng cường hệ thống Y tế tuyến tỉnh giai đoạn 2009 – 2016

2016

 

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của CT UBND huyện Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2016

2016

 

Giấy khen của Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái

QĐ số 15/QĐ-LH ngày 07/11/2016 đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2010-2015

2017

 

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của CT UBND huyện Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

2017

 

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số 2598/QĐ-UBND,ngày 09/10/2017 của CTUBND huyện đã có thành tích trong phong trào TDTT cơ sở giai đoạn 2013-2017

 

2017

Giấy khen của Ban QLDA hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng, BYT

Quyết định số 9/QĐ-NORRED ngày 10/02/2017 đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện 2016 trong khuôn khổ Dự án

 

2017

Giấy khen của Ban thường vụ huyện ủy Văn Yên

QĐ số 3478/QĐ-HU ngày 16/1/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy công nhận Đảng Bộ trong sạch vững mạnh

 

2017

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của CTUBND huyện, vì đã có thành tích XS trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

2018

 

Bằng Khen của Bộ Y tế

QĐ 5330/Bộ Y tế ngày 04/9/2018  Vv đã có thành tích xuất Sắc trong việc tham gia tổ chức cuộc thi YTCS giỏi năm 2018

2018

Chứng nhận của

Bộ Y tế

Chứng nhận đội dự thi YTCS giỏi tỉnh Yên Bái đạt giải nhì cuộc thi YTCS giỏi năm 2018 khu vực Bắc trung bộ ngày 28/9/2018

2018

Giấy khen Sở Y tế

QĐ số 582/QĐ –SYT ngày 27/9/2018 VV có thành tích XS trong việc tham gia cuộc thi Y tế CS giỏi

2018

Chứng nhận của

Bộ Y tế

Chứng nhận đạt giải Trang phục đẹp nhất chung kết cuộc thi YT cơ sở giỏi năm 2018 ngày 30/10/2018.

2018

Chứng nhận của

Bộ Y tế

Chứng nhận đạt giải khuyến khích chung kết cuộc thi YT cơ sở giỏi năm 2018 ngày 30/10/2018

2018

Chứng nhận của Chủ tịch UBND huyện

QĐ số 2083/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc xây dựng công trình sân bóng chuyền kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái

 

2018

Giấy khen của UBND huyện

QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 11/1/2019 của UBND huyện về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Văn Yên năm 2018.

2019

Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh

QĐ số 44/QĐ-CA ngày 30/01/2019 của giám đốc công an tỉnh Yên bái vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh YB và SYT tỉnh Yên Bái

2019

Giấy khen của UBND huyện

QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện vv đã có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn yên năm 2019

2019

Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái

Số 1419/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 đã có thành tích đột xuất trong công tác cấp cứu người bệnh

2019

Giấy khen của UBND huyện Văn Yên

Số 1093/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 đã có thành tích vì sự nghiệp đoàn kết và phát triển các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2019

2019

Giấy khen của UBND huyện Văn Yên

Số 1515/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 đã có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

2020

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Số 1573/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2021

Bằng khen của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Số 208/QĐ-TU ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020

2021

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Số 1663/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2021

Giấy khen của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên

Số 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên đã có thành xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Văn Yên năm 2021

2022

Giấy khen của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên

Số 5334/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên đã có thành tích tiêu biểu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 Khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

2022

Giấy khen của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên

Số 3762 /QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên đã có thành xuất sắc trong công tác diễn tập phòng thủ huyện Văn Yên năm 2022

2022

Giấy khen của BTV Huyện uỷ Văn Yên

Số 2960-QĐ/HU ngày 30/12/2022 của BTV Huyện uỷ Văn Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2022

2022

Giấy khen của BTV Huyện uỷ Văn Yên

Số 2959-QĐ/HU ngày 30/12/2022 của BTV Huyện uỷ Văn Yên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

2022

Bằng khen của Ban Tuyên giáo TW

Số 1779-QĐ/BTGTW ngày 17/10/2022 của BTG Trung ương đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

2022

Bằng khen UBND tỉnh Yên Bái

Số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc năm 2022

2022

Giấy khen UBND huyện Văn Yên

Số …..QĐ-UBND ngày …/…/2023 của UBND huyện Văn Yên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc năm 2022

2022

Giấy khen của UBND huyện Văn Yên

Số 52/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của UBND huyện Văn Yên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Văn Yên năm 2022

2022

Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái

Số 220/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2022