Dân số & phát triển, Hoạt động chuyên môn

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức đo huyết áp miễn phí cho người dân

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN YÊN LUÔN SÁT CÁNH CÙNG SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức về bệnh tăng huyết áp, ngày 17/5 hằng năm đã được chọn là Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức đo huyết áp miễn phí cho người dân tại Khoa Khám bệnh nhà 5 tầng khung giờ hành chính ngày 16-17/5/2023. “Vì sức khoẻ của mình, bạn hãy đến với chúng tôi”. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên rất hân hạnh được phục vụ.