Hoạt động của các TYT Xã

Trạm Y tế thị trấn Mậu A tổ chức khám sức khỏe, cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn thị trấn

Căn cứ kế hoạch số 599/KH-TTYT của TTYT huyện Văn Yên về việc Triển khai chiến dịch cân, đo chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện Văn Yên.
Ngày 16-17-18/05/2023 Trạm y tế thị trấn Mậu A tổ chức khám sức khoẻ ,cân, đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn thị trấn Mậu A. Nhằm phát hiện các trường hợp trẻ suy sinh dưỡng cân nặng, suy dinh dưỡng thấp còi, các bệnh cấp và mãn tính để phối hợp giữa Y tế, nhà trường và gia đình chăm sóc sức khoẻ cho trẻ được tốt hơn