Dân số & phát triển

Cách bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khi nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe một cách khoa học để phòng tránh nguy cơ đột quỵ và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Chú thích ảnh