Hoạt động chuyên môn, Hoạt động của các TYT Xã

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-TTKSBT ngày 29/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái, kế hoạch tập huấn về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe Chương trình Y tế – Dân số năm 2023;
Ngày 08-09/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc chương trình y tế – Dân số năm 2023 cho hơn 50 học viên là cán bộ tổ TT-GDSK thuộc Trung tâm Y tế huyện, trưởng trạm y tế, cán bộ phụ trách truyền thông tại các trạm y tế các xã, thị trấn, PKĐKKV trên địa bàn huyện Văn Yên.
Sau 2 ngày tập huấn, các học viên được giảng viên khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản về: tổng quan về TT-GDSK; Kỹ năng giao tiếp cơ bản trong TT-GDSK trực tiếp; kỹ năng làm mẫu; kỹ năng sử dụng một số tài liệu TT-GDSK trực tiếp; tư vấn, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm GDSK; nói chuyện sức khỏe; lập kế hoạch TT-GDSK tại các cơ sở y tế; quy trình giám sát; cách viết tin bài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.