Hoạt động hợp tác

Trung tâm Y tế Văn Yên tổ chức lớp tập huán phòng, chống bệnh ung thư năm 2023

hực hiện Kế hoạch số 158/KH-TTKSBT ngày 29/5/2023 của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, Kế hoạch tập huấn phòng, chống bệnh Ung thư năm 2023. Ngày 29/6/, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ y, bác sỹ công tác tại các khoa/phòng, trạm Y tế các xã, thị trấn, PKĐKKV thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, nhằm nâng cao kiến thức cho mạng lưới phòng chống bệnh ung thư, trong khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư, và điều trị sớm bệnh ung thư cho người dân trên địa bàn huyện Văn Yên.