Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên