Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá này xin thay thế Công văn số: 908/YC-TTYT ngày 11/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, về việc xin báo giá Kiểm định Trang thiết bị y tế năm 2023.

Yêu cầu báo giá này xin thay thế Công văn số: 908/YC-TTYT ngày 11/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, về việc xin báo giá Kiểm định Trang thiết bị y tế năm 2023.