Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên