Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá: Gói thầu: “Mua một số Trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ theo chuyên khoa cho học sinh các cấp trên địa bàn huyện Văn Yên năm học 2023-2024”

Yêu cầu báo giá: Gói thầu: “Mua một số Trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ theo chuyên khoa cho học sinh các cấp trên địa bàn huyện Văn Yên năm học 2023-2024”