Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 12/2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tháng 12/2023 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên