Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Yêu cầu báo giá mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.