Hoạt động công đoàn, Tin tức & sự kiện

Trung tâm Y tế Văn Yên tổ chức Hôi nghị viên chức người lao động năm 2024

Chiều ngày 18/01/2024 Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có BSCKII Cao Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế; Tham dự Hội nghị còn có BSCKI. Đặng Hồng Hường – PCT Công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế, BSCKII. Vương Ngọc Biên – Phó giám đốc Trung tâm Y tế; cùng các đ/c lãnh đạo các khoa/ phòng , trưởng trạm y tế các xã, thị trấn, PKĐKKV; Tổ trưởng Tổ công đoàn thuộc Trung tâm Y tế cùng tham dự.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe BSCKI. Đặng Hồng Hường – Phó giám đốc Trung tâm Y tế thông qua báo cáo công tác y tế năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Đ/C Nguyễn Thị Nhẫn, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; CN Cao Thị Lan Anh – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo thu, chi tài chính năm 2023.
Trên cơ sở các nội dung dự thảo báo cáo, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động công đoàn, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.
Thay mặt đơn vị BSCKII. Cao Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế đã tiếp thu ý kiến và giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng thời định hướng các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024, từng bước phát triển đơn vị.
Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua – Ký giao ước thi đua năm 2024. Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu kế hoạch đề ra. Đồng thời Ban Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng khoa, phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.