Hoạt động chuyên môn

Chương trình khám sàng lọc khuyết tật cho trẻ em năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BVĐK ngày 20/02/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình khám sàng lọc khuyết tật cho trẻ em năm 2024. Ngày 06/03/2024, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên phối hợp với Bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung tâm II tổ chức Chương trình khám sàng lọc khuyết tật lại cho trẻ em năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Yên (những trẻ đã có danh sách gọi khám lại lần 2) , lựa chọn các trường hợp có chỉ định phẫu thuật để hẹn đến hội chẩn và điều trị tại BVĐK tỉnh Yên Bái.