Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 3/2024 đối với TTYT Văn Yên

Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 3/2024 đối với TTYT Văn Yên