Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá hoá chất, sinh phẩm, TTB, VTYT phục vụ công tác khám chữa bệnh quý II/2024 tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá hoá chất, sinh phẩm, TTB, VTYT phục vụ công tác khám chữa bệnh quý II/2024 tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên