Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá: Dự kiến Mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá: Dự kiến Mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên