Văn bản tài liệu

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền thuê nhà ăn dinh dưỡng, nhà trông xe tại Trung tâm Y tế Văn Yên

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền thuê nhà ăn dinh dưỡng, nhà trông xe tại Trung tâm Y tế Văn Yên