Văn bản tài liệu

Yêu cầu báo giá: Sửa chữa, bảo dưỡng máy thận nhân tạo chu kỳ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Yêu cầu báo giá: Sửa chữa, bảo dưỡng máy thận nhân tạo chu kỳ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên