Chuyển đổi số, Hoạt động chuyên môn, Tin tức & sự kiện

Đánh giá thẩm định triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-TTYT, sáng ngày 25/06/2024, Hội đồng thẩm định bệnh án điện tử Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiến hành đánh giá thẩm định các tiêu chí của phần mềm bệnh án điện tử Onenet đang triển khai tại Trung tâm theo các tiêu chí Thông tư 46/BYT và thông tư 54/BYT. Việc thẩm định này có yếu tố quyết định để triển khai bệnh án điện tử, áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy tại Trung tâm.
Sau khi nghe báo cáo về hệ thống thông tin tại Trung tâm, Hội đồng thẩm định đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, thực trạng hoạt động của phần mềm tại các khoa phòng. Qua đó đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT; thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.
Hội đồng thẩm định đã kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng, đánh giá bệnh án điện tử có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, phần mềm PACS đảm bảo liên thông dữ liệu 2 chiều tốt, phòng máy chủ, hạ tầng tương đối rộng rãi, tất cả các cán bộ có chức năng đều được cung cấp chữ kí số, Trung tâm có các cây thông tin để người bệnh có thể tự tra cứu… Hội đồng cũng đề nghị bên nhà cung cấp phần mềm tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định đầy đủ, chi tiết hơn, tiếp tục nâng cấp và bổ sung các phần mềm để hoàn thiện hơn, có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với bảo hiểm xã hội tỉnh trong quá trình triển khai bệnh án điện tử.
Kết quả triển khai hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm đáp ứng yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử: nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mức 7, nhóm tiêu chí quản lí điều hành đạt mức nâng cao, nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) đạt mức 6, nhóm tiêu chí hệ thống quản lí thông tin xét nghiệm (LIS), nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), nhóm tiêu chí phi chức năng, nhóm tiêu chí bảo mật an toàn thông tin và nhóm tiêu chí bệnh án điện tử (EMR) đều đạt mức nâng cao theo quy định tại Thông tư 54.
Hội đồng thẩm định đã thống nhất Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đủ điều kiện để triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy và hoàn thiện các hồ sơ để gửi Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để chuẩn bị công bố chính thức đơn vị triển khai bệnh án điện tử trong thời gian sắp tới.