Chuyển đổi số, Hoạt động chuyên môn, Hoạt động của các TYT Xã

Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06 của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-SYT ngày 21/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Kế hoạch tham dự trực tuyến “Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy chứng tử,giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ.”
Hồi 14h ngày 22/3, Tại điểm cầu Trung tâm Y tế Văn Yên đã tham gia hội nghị trực tuyến qua Zoom đầu cầu Bộ Y tế. Thành phần gồm Ban Giám đốc, Trưởng các khoa/phòng liên quan và Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn, PKĐKKV cùng tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *