Văn bản tài liệu

Nghị quyết 58/2022/NQ-HĐND Yên Bái mức phân bổ kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết 58/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *