Hoạt động hợp tác

Dự án Norred góp phần củng cố nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn huyện Văn Yên

Từ năm 2014, huyện Văn Yên được triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ” (gọi tắt là Dự án Norred). Dự án được triển khai song song 3 hợp phần, đầu tư trực tiếp vào các hoạt động còn thiếu và yếu của ngành Y tế là cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tạo điều kiện để người dân đến các cơ sở y tế.

Trong đó Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những nội dung của hợp phần “Giảm các rào cản tài chính trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế của các đối tượng thiệt thòi về kinh tế”, bao gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo; hoạt động hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương cho người cận nghèo đã mua thẻ BHYT và hoạt động hỗ trợ hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về BHYT. Việc triển khai có hiệu quả Dự án Norred trên địa bàn huyện Văn Yên trong những năm qua, đã tạo ra bước chuyển biến mới trong việc hỗ trợ các đơn vị y tế nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám chữa bệnh và giúp đối tượng người cận nghèo có cơ hội hưởng thụ sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh.

Trong những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai có hiệu quả chính sách BHYT, đặc biệt chính sách, dự án hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo đã được kịp thời. Kết quả khám chữa bệnh cho người thụ hưởng BHYT, trong đó có đối tượng người cận nghèo của các trạm y tế xã, thị trấn và Trung tâm Y tế Văn Yên đạt bình quân mỗi năm trên 40 nghìn người. Trong đó nhiều người cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng tiền mua thẻ BHYT trong 5 năm do mới thoát nghèo, hàng nghìn người cận nghèo có thẻ thuộc các nhóm đối tượng cựu chiến binh, bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số… Số còn lại thuộc nhóm đối tượng hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Tuy nhiên với mức tự đóng 30% mệnh giá thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo cũng hết sức khó khăn. Mặc dù chỉ phải đóng một phần nhỏ mức phí mua thẻ BHYT, song đối với không ít người cận nghèo thì số tiền ấy lại là một bài toán nan giải vì họ phải chi tiêu cho rất nhiều việc khác như nuôi con ăn học, chi phí sản xuất… Chỉ đến khi ốm đau phải nằm viện họ mới nghĩ đến việc mua thẻ BHYT. Một nguyên nhân nữa khiến cho người cận nghèo chưa “mặn mà” với BHYT là do nhận thức quyền lợi của người dân còn hạn chế khi tham gia BHYT và đa số người cận nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Bên cạnh đó, đối tượng cận nghèo tiếp cận với BHYT vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện thông tin chưa thường xuyên, không nắm bắt được những thông tin về cách thức mua BHYT.  Do đó, triển khai thực hiện dự án này có ý nghĩa thiết thực, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế trên địa bàn huyện Văn Yên.

Với mục tiêu không để người thuộc hộ cận nghèo không có thẻ BHYT, tiếp tục thực  hiện dự án Nored. Năm 2016, được sự giúp đỡ của của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng”(Dự án NORRED) tỉnh Yên Bái, UBND huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo Phòng Y tế, các ngành chức năng và UBND các xã tiến hành triển khai các nội dung của dự án đảm bảo phát huy hiệu quả các mục tiêu đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là chính sách BHYT cho các đối tượng được thụ hưởng BHYT để người dân hiểu và có trách nhiệm tham gia; Rà soát các nhóm đối tượng tham gia BHYT, nhất là các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo trong năm 2016. Đồng thời lập danh sách xây dựng kế hoạch xin kinh phí hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” và tổ chức phi chính phủ EU để kịp thời cấp thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo ngay từ đầu năm 2016.

Để triển khai tốt Dự án cũng như chính sách hỗ trợ BHYT cho người cận nghèo, Phòng Y tế huyện đã phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện, các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ tuyến xã, đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản, quy trình bán, cấp thẻ và kỹ năng truyền thông tiếp thị xã hội… Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác điều tra, rà soát người cận nghèo hoàn thành theo đúng tiến độ; theo dõi, đôn đốc việc lập danh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng người cận nghèo tại những xã trong vùng hưởng lợi của dự án. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện rà soát, chống cấp trùng thẻ BHYT cho đối tượng và phối hợp với cùng các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn huyện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là đảm bảo tốt quyền lợi cho đối tượng khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, Dự án Norred và sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương đã góp phần tích cực nâng cao tỉ lệ người cận nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên tham gia BHYT. Trong 9 tháng đầu năm 2016, huyện Văn Yên đã cấp 45.967 thẻ BHYT, trong đó đối tượng người cận nghèo là 5.263 thẻ. Trừ các đối tượng người cận nghèo được nhà nước hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT, đã có 1.571 người cận nghèo tại 16 xã trên địa bàn huyện Văn Yên được Dự án Norred được hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT và dự án Phi chính phủ EU hỗ trợ 10% mệnh giá thẻ BHYT. Hiệu quả của việc triển khai tích cực dự án đã góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 86,9 %. Cùng với đó, nhận thức của đại bộ phận người cận nghèo có chuyển biến đáng kể trong việc tham gia BHYT, người dân đã tự giác chủ động tới các cơ sở y tế để khám chữa bệnh định kỳ bằng thẻ BHYT và được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các dự án trong nước và Quốc tế, sự hỗ trợ từ Dự án Norred là cơ hội để Văn Yên phát triển hệ thống y tế, từng bước tăng tỷ lệ người dân thuộc diện cận nghèo tham gia BHYT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân. Đây còn là một trong những giải pháp để huyện Văn Yên bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp cho hàng nghìn người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn giảm bớt một phần chi phí mua thẻ BHYT và được hưởng những quyền lợi của người tham gia BHYT, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *